Plattedaken 1

HOFFDAK

PAN & DAKDEKKERSBEDRIJF

Platte daken:

U kunt een ruime keuze maken uit de verschillende dak systemen van HOFFDAK, afhankelijk van prijs, duurzaamheid en de constructie.

 

Platte daken zijn te onderscheiden in verschillende types, te weten:

geïsoleerd dak (warm dak)

ongeïsoleerd dak (koud dak)

 

Bitumineuze dakbedekking

Bitumen is het residu van het distillatieproces van aardolie. Het is een waterdicht en plastisch product met een groot hechtend vermogen en wordt daarom gebruikt om daken waterdicht te maken. Meer dan 2000 jaar geleden werd er al bitumen gebruikt. Voor duurzame dakbedekking is het niet volledig geschikt geweest omdat het UV-licht van de zon de bitumen laag verhardde en verbrokkelde. Tegenwoordig is er APP-gemodificeerd bitumen of SBS-gemodificeerd bitumen die beter tegen UV-licht bestand zijn en het leven van een bitumen dak langer dan 30 jaar mogelijk maken.

Bitumen is elk van de minerale koolwaterstoffen,

gasvormig (aardgassen), vloeibaar (aardoliën) of

vast (aardwas, aardhars en asfalt).

Bitumen zonder menselijke tussenkomst ontstaat

wanneer organisch materiaal (levend materiaal) in

een afzetting laag niet kan rotten omdat er geen zuurstof bij kan komen waarna anaerobe bacteriën, die geen zuurstof nodig hebben, het materiaal verder om kunnen zetten in verbindingen met koolwaterstoffen.

Afhankelijk van de constructie kan er worden gewerkt met verschillende type isolatie en verschillende waterkerende materiaalsoorten

 

Voor meer info of een vrijblijvende offerte contact:

06 - 20 01 96 43

of email naar jacqhoffdak2@outlook.com